Комуникацията и целият процес по избор и покупка на нашия дом преминаха неусетно за нас. Приятели ни бяха препоръчали Home Boutique и останахме повече от доволни. Всичките ни въпроси намираха отговор изключително бързо и адекватно. Анелия и Татяна търсеха и намираха решение на всяко наше искане. Благодарим им, че бяха до нас и ни помогнаха да намерим нашия дом.

Ирина и Росен Спасови
  Subscribe To Newsletter
Subscribe to newsletter

Dear visitor. Please feel free to subscribe to our newletters and be informed about latest properties.

* We hate spam and never share your details.
×